Keresstek a Cscsrajrs alkalmazst a Google Playen!
Keresstek a Cscsrajrs alkalmazst a Google Playen!
Mostanban
Szent Lrinc-flsziget (2023. mjus 7.)
Madeira II - Vereda da Ponta de Sao Laurenco
Fel a Csvnyosra (2023. mjus 1.)
jra felmentnk a Csvira, s idn is sikerlt ezt havas krlmnyek kztt megtenni
Levada do Caldeirao Verde (2023. mjus 1.)
Madeira I - Levada do Caldeirão Verde
Bkki Forrsok 15 (2023. prilis 17.)
15 v utn jra a Bkki Forrsok trn
Meteor Maraton (2023. prilis 2.)
szi 40-es tra a Budai-hegysgben
Komlska kirnduls (2023. prilis 2.)
Lassan szoksoss vl szi kirnduls a Zemplnben
rottk kirnduls (2023. prilis 2.)
Inverzis kirnduls a Kszegi-hegysgben
Bazaltutca kirnduls (2023. prilis 2.)
Bazaltutca, Zala megye csodja
OKT: Trkmez-Nagymaros (2023. prilis 2.)
Rvid kktrzs a Brzsnyben, egy hinyz szakaszt ptolva
Rockenbauer Pl emlktra (2022. december 10.)
Ezttal a nappali Rockenbauer trn volt blyaszeds

Flra

magyar  english    slovencina  deutsch     
"Blzni obyajne zbouj lne kvety. Lne kvety s divokmi mylienkami zeme, otvraj sa rozmarne sam od seba, neusporiadane"
(Klmn Mikszth: Obliehanie Bystrice )

Ke u chodme medzi nimi, nech aspo vieme, popri akch kvetoch prechdzame, veda ktorch kvetov si ahneme na zem, ktor rastliny poliapeme. Na tejto strnke s zozbieran tie kvety, ktor sme vyfotografovali.

Ak uvid kvet, neodtrhni ho, ani vtedy, ak ich je vea. Radej ho odfo, vytla fotku doma, zarmuj ju a zaves na stenu. Takto tam bude vdy a nikdy nezvdne!

Pouit literatra na urovanie rastln: Simon Tibor: A magyarorszgi ednyes flra hatrozja (Tibor Simon: K na urovanie maarskch cievnatch rastln), j magyar fvszknyv (Nov maarsk herbr), tma fra Index Milyen nvny?, prpadne Botanikai frum (Botanick frum).

Monosti:

  • jednoduch zoznam nzvov.
  • ak chce len jednoducho prezera obrzky kvetov, tto strnka bude dobr pre Teba.
  • ak uprednostuje systematiku (taxology), tak tu ju njde. Triedenie, ktor je momentlne pouvan na strnke, bolo pripraven na zklade tvrtho vydania knihy Tibora Simona.
  • ak by si chcel nieo njs na zklade maarskho alebo latinskho nzvu, me sksi rchly vyhadva niie na tejto strnke.
  • Ak by si chcel vyhadva na zklade viacerch podmienok, kritri, tak poui pecilne vyhadvanie.

Tto, zatia skromn, zbierka je pravidelne dopan; teraz je mon njs na strnke obrzky 683 druhov. Len tieto druhy sa daj vyhadva! Na strnke sa momentlne pracuje, daje s priebene dopan! Druhy rastln s oslovan a organizovan poda ich ead! A honlapon tallhat nvnyfajok szmnak megoszlsa nvnycsaldok szerint.

 
(vyhadva len v latinskch a slovenskch nzvoch)
tatistika
Poet tried: 5
Poet ead: 94
Poet rodov: 347
Poet druhov: 683
Poet obrzkov: 5296
Strnka bola naposledy obnoven: 2021-08-11 21:34:00

Srnovnk purpurov
Prenanthes purpurea L.

Keresztkt Kszegi-hegysg 2021-08-04
2021-08-11
Srnovnk purpurov
Prenanthes purpurea L.

Keresztkt Kszegi-hegysg 2021-08-04
2021-08-11
Srnovnk purpurov
Prenanthes purpurea L.

Keresztkt Kszegi-hegysg 2021-08-04
2021-08-11
Srnovnk purpurov
Prenanthes purpurea L.

Keresztkt Kszegi-hegysg 2021-08-04
2021-08-11
Srnovnk purpurov
Prenanthes purpurea L.

Keresztkt Kszegi-hegysg 2021-08-04
2021-08-11
Srnovnk purpurov
Prenanthes purpurea L.

Keresztkt Kszegi-hegysg 2021-08-04
2021-08-11
Srnovnk purpurov
Prenanthes purpurea L.

Keresztkt Kszegi-hegysg 2021-08-04
2021-08-11
Srnovnk purpurov
Prenanthes purpurea L.

Keresztkt Kszegi-hegysg 2021-08-04
2021-08-11
Torica japonsk
Torilis japonica (Houtt.) DC.

Keresztkt Kszegi-hegysg 2021-08-04
2021-08-11
Torica japonsk
Torilis japonica (Houtt.) DC.

Keresztkt Kszegi-hegysg 2021-08-04
2021-08-11

Crvena gorika
Purpur-Hasenlattich
Nylsalta
Srnovnk purpurov( Prenanthes purpurea L. )
Systematika
Obdobie kvitnutia
Farba kvetu
Spsob ivota
Klma

Pda
Plody
Va
Postavenie listov
->
(kme)
->
(trieda)
->
(ea)

(rod)
Jn-August

Trvalka
Klma listnatho lesa

ahko vpenit
Naka
nem vu
Protistojn
-
Srnovnk purpurov/Prenanthes purpurea L. 2021-08-11 21:34:00/715 
1
2
3
4
5
6
7
8
/flowers/img/Compositae/Prenanthes/prenanthes_purpurea1.jpg%%August 4%Keresztkt%Kszegi-hegysg%%#/flowers/img/Compositae/Prenanthes/prenanthes_purpurea2.jpg%%August 4%Keresztkt%Kszegi-hegysg%%#/flowers/img/Compositae/Prenanthes/prenanthes_purpurea3.jpg%%August 4%Keresztkt%Kszegi-hegysg%%#/flowers/img/Compositae/Prenanthes/prenanthes_purpurea4.jpg%%August 4%Keresztkt%Kszegi-hegysg%%#/flowers/img/Compositae/Prenanthes/prenanthes_purpurea5.jpg%%August 4%Keresztkt%Kszegi-hegysg%%#/flowers/img/Compositae/Prenanthes/prenanthes_purpurea6.jpg%%August 4%Keresztkt%Kszegi-hegysg%%#/flowers/img/Compositae/Prenanthes/prenanthes_purpurea7.jpg%%August 4%Keresztkt%Kszegi-hegysg%%#/flowers/img/Compositae/Prenanthes/prenanthes_purpurea8.jpg%%August 4%Keresztkt%Kszegi-hegysg%%

Listovanie poda nzvu

alia rastlina v abecednom porad poda latinskho nzvu
Prvosienka hol Primula auricula L.
alia rastlina v abecednom porad poda slovensk nzvu
Starek bainn prav Senecio paludosus L.

Listovanie poda vlastnost

alia rastlina, ktor m plody rovnakho typu : naka
Plesnivec alpnsky Leontopodium nivale (Ten.) Heut. em. Lakui
alia rastlina, ktor m rovnak spoloensk hodnotu :
Kopytnk eurpsky Asarum europaeum L.
alia rastlina, ktor zane kvitn v tom istom mesiaci : jn
iak gracovit Scutellaria hastifolia L.
alia rastlina, ktor kvitne najneskr v tom istom mesiaci : august
Prilbica lt Aconitum vulparia
alia rastlina, ktor rastie na pde rovnakho typu : ahko vpenit
Kopytnk eurpsky Asarum europaeum L.
alia rastlina, ktor rastie v podmienkach rovnakho vodnho reimu :
Kopytnk eurpsky Asarum europaeum L.
alia rastlina, ktor je fyziologicky rovnak : trvalka
Kopytnk eurpsky Asarum europaeum L.
alia rastlina, ktor rastie v rovnakch klimatickch podmienkach (v rovnakom podneb) : klma listnatho lesa
Vlkovec obyajn Aristolochia clematitis L.
alia jedovat rastlina

Listovanie poda systmu

alia rastlina v tom istom rode
Srnovnk purpurov Prenanthes purpurea L.

Listovanie poda inch hadsk

alia rastlina poda poradia, v akom boli pridan
alia rastlina v nhodnom porad
aliu rastlinu si sm vyberiem

Na zklade porovnvacch obrzkov s inou rastlinou

alia rastliny s v porad, v akom boli pridan. Ak by si chcel vyhadva poda inch podmienok, poui pecilne vyhadvanie, kde me vyznai niekoko podmienok naraz

 Irodalomjegyzk
Simon Tibor: A magyarorszgi ednyes flra hatrozja
j magyar fvszknyv
Borhidi Attila: A zrvatermk fejldstrtneti rendszertana
Molnr V. Attila: Ktszikek I. - Boglrkaflk, pillangsok s rokonaik a Krpt-medencben
Molnr V. Attila: Ktszikek II. - Ernysk, glyaorrok, trnicsok s rokonaik a Krpt-medencben
Molnr V. Attila: Ktszikek III. - rdeslevelek, ajakosak, ttogatk s rokonaik a Krpt-medencben
Molnr V. Attila: Egyszikek - Orchidek, nszirmok, liliomok s rokonaik a Krpt-medencben
Csapody I.-Csapody V.-Jvorka S.: Erd-mez nvnyei
Dr. Ispy Istvn: Gygynvnyek (bvr zsebknyvek sorozat)